Projekat se realizuje u okviru programa  Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2016-2020. godine, u 2017. godini Naziv projekta „Podrška unapređenju položaja romkinja na teritoriji grada Požarevca” Ime udruženja koje podnosi predlog projekta „Udruženje romskih žena Braničevskog okruga – Vasilika“ Sažetak projekta Projekat je usmeren na rad sa romkinjama koji …

 

  Vrsta pomoći: Mentorski časovi, biznis obuke, stručno stažiranje, stručna podrška novoosnovanim preduzećima u biznis inkubatoru, dodela grantova – opreme za preduzeća koja zapošljavaju Rome, prikupljanje i distribucija odeće, obuće i školskog materijala Grad/Region: Grad Požarevac i gradska opština Kostolac Projekat implementirali: Udruženje Roma Braničevskog okruga i Grad Požarevac Vreme trajanja: 21.12.2015. – 21.07.2017. Implementacija …