UDRUŽENjE ROMA BRANIČEVSKOG OKRUGA

OSNOVNI PODACI PODNOSIOCA PREDLOGA PROJEKTA

Puno ime udruženja (kako je navedeno u dokumentu o registraciji):

 

UDRUŽENjE ROMA BRANIČEVSKOG OKRUGA

Skraćeni naziv (gde je to primenjivo):

URBO – Udruženje Roma Braničevskog okruga

Pravni status udruženja (priložiti

dokumentaciju o registraciji udruženja):

Malo pravno lice

PIB:

103465838

Matični broj:

17581058

Zvanična adresa (sedište)

Zviška 13, Požarevac

Kontakt osoba (ime, prezime i funkcija u udruženju):

Miroslav Veljković, predsednik organizacije

Broj telefona podnosioca prijave:

012 / 213-783

Broj faksa:

012/ 213-783

E-pošta:

urbo.po@open.telekom.rs

Žiro račun

Meridijan banka, filijala Požarevac 330-53000324-62

 

  Statusna dokumentacija